เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
News Clipping
  • * สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ ตามช่วงเวลา (เดือนและปีที่ต้องการ)


ข่าวประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 18 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 17 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวันที่

ข่าวประจำวันที่ 13 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 11 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 10 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 12 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 8 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 7 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 5 มีนาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

จากจำนวนทั้งหมด 16 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖