รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
แวดวง ทช.

ครม.สัญจรติดตามการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งเพชรบุรี

  • 06-03-2018
  • View: 98

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการในท้องที่ จ.สมุทรสาคร และ จ.เพชรบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งหลังจากเสร็จภารกิจใน จ.สมุทรสาคร แล้ว นายกฯ พร้อมคณะได้เดินทางมายังธนาคารปูม้า ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล คอยต้อนรับและนำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชมบรูด้าให้นายกฯ รับทราบ

หลังจากนั้น นายกฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปยังโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการแม่น้ำเพชรบุรี การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะโดยใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี อทช.พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีฯ และนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีฯ ได้รอต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรวมถึงสถานการณ์ชายฝั่งและสถานภาพ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้นายกฯ ได้รับทราบ

ที่มา  แนวหน้าออนไลน์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
จัดระเบียบเรือประมงหลังเรือต่างถิ่นลักลอบจับปลาโดยผิดกฎหมาย

จัดระเบียบเรือประมงหลังเรือต่างถิ่นลักลอบจับปลาโดยผิดกฎหมาย
เพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวประมงพื้นบ้านตำบลเกาะคอเขา หลังได้รับร้องเรียนว่ามีชาวประมง...

โรงพยาบาลเต่าแห่งแรกในเอเชีย

โรงพยาบาลเต่าแห่งแรกในเอเชีย
โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ เพื่อทำหน้าที่เพาะฟัก และอนุบาลลูกเต่าทะเล...

พบซากโลมาเกยตื้นหาดสามร้อยยอด

พบซากโลมาเกยตื้นหาดสามร้อยยอด
โลมาเกยตื่นที่หน้าหาดสามร้อยยอด บ้านหนองข้าวเหนียว ม.2 ต.สามร้อยยอด...

ติดตั้งเสาน้ำส้มสายชูกว่า 200 จุด แก้พิษแมงกะพรุนเบื้องต้น

ติดตั้งเสาน้ำส้มสายชูกว่า 200 จุด แก้พิษแมงกะพรุนเบื้องต้น
กรณีพบแมงกะพรุนหัวขวด บริเวณชาดหาดชลาทัศน์ และหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา กรมทรัพยากรทางทะเล...

ทช.ทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกทำนากุ้งพื้นที่ตราดกว่า671ไร่

ทช.ทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกทำนากุ้งพื้นที่ตราดกว่า671ไร่
สนธิกำลังร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดตราด...

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖