รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สูจิบัตรพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง พระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ มกราคม 2561
  • ISBN -
  • บทนำ วันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการป่าชายเลน จังหวัดระยอง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ณ สวนสาธารณะโขดปอ ชุมชนเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวระยอง และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และปอดแห่งใหม่ของเมืองระยอง
  • จำนวนที่พิมพ์ 100 เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • สำนักพิมพ์ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • หมวดหมู่หนังสือ การบริหารจัดการทรัพยากรฯ
  • รูปแบบ ตัวอย่างหนังสือ
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 116 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖