รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ ธันวาคม 2560
  • ISBN -
  • บทนำ รายละเอียดที่มา และที่ตั้งของโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ชายหาดนำร่อง 24 แห่ง ใน 15 จังหวัดชายฝั่งทะเล
  • จำนวนที่พิมพ์ 100 เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • สำนักพิมพ์ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • หมวดหมู่หนังสือ การบริหารจัดการทรัพยากรฯ
  • รูปแบบ ตัวอย่างหนังสือ
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 325 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖