รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
แผ่นพับ DMCR Mobile Application version 3
 • เดือน/ปีที่พิมพ์ กรกฎาคม 2560
 • ISBN -
 • บทนำ แนะนำประโยชน์และการใช้งานแอพลิเคชั่น DMCR version 3
  สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้แล้ว ทั้งระบบ Android และ iOS
 • จำนวนที่พิมพ์ - เล่ม
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ ศูนย์สารสนเทศ ทช.
 • หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • สำนักพิมพ์ -
 • หมวดหมู่หนังสือ สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 121 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖