รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (GFMIS)
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 (17 เม.ย 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 (17 เม.ย 61)

ผู้เยี่ยมชม 6 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 17-04-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 9 เม.ย 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 9 เม.ย 61)

ผู้เยี่ยมชม 9 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 10-04-2561
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2561 (ประจำเดือนมีนาคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ผู้เยี่ยมชม 21 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 03-04-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 2 เม.ย 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 2 เม.ย 61)

ผู้เยี่ยมชม 20 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 03-04-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 26 มี.ค 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 26 มี.ค 61)

ผู้เยี่ยมชม 34 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 26-03-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 19 มี.ค 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 19 มี.ค 61)

ผู้เยี่ยมชม 36 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 20-03-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 12 มี.ค 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 12 มี.ค 61)

ผู้เยี่ยมชม 33 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 16-03-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 5 มี.ค 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 5 มี.ค 61)

ผู้เยี่ยมชม 57 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 06-03-2561
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2561 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้เยี่ยมชม 58 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 05-03-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 26 ก.พ 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 26 ก.พ 61)

ผู้เยี่ยมชม 46 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 05-03-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 16 ก.พ 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 16 ก.พ 61)

ผู้เยี่ยมชม 60 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 20-02-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 9 ก.พ 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 9 ก.พ 61)

ผู้เยี่ยมชม 66 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12-02-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 2 ก.พ 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 2 ก.พ 61)

ผู้เยี่ยมชม 62 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 05-02-2561
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2561 (ประจำเดือนมกราคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ผู้เยี่ยมชม 75 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 01-02-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 (26 ม.ค.61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 (26 ม.ค.61)

ผู้เยี่ยมชม 52 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 29-01-2561

จากจำนวนทั้งหมด 45 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖