เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
เกี่ยวกับสถานีและผู้จัด

เกี่ยวกับสถานีและผู้จัด วิทยุออนไลน์ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ได้จัดสร้างสถานีวิทยุออนไลน์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในกรมที่ตั้งในส่วนกลางไปยังหน่วยงานของกรมฯ ที่ตั้งในภูมิภาค รวมทั้งเพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรม องค์ความรู้ แลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปสู่สาธารณะ ซึ่งใช้ช่องทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อลดขีดจำกัดในการเข้าถึงของบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ สามารถรบฟังข่าวสาร เสียงสื่อสารบ้าน ทช. ได้เป็นประจำทุกวัน โดยเป็นรายการสดในช่วงเช้าทุกวันเวลาราชการ เวลา 08.30 - 09.00 น. ส่วนช่วงเวลาอื่นจะเป็นการรีรันข่าว สารคดี และเพลงเบาๆ สบายๆ สไตล์ทะเลและชายฝั่ง

ทั้งนี้ ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน บุคคลทั่วไป ผู้สนใจ ติดตามเสียงสื่อสารบ้าน ทช. ของเราได้นะครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖